İş Zekası | Microsoft PowerBI

İş Zekası Evrende oluşan her olay bir veri üretir. Elde edilen veriler sistematik bir biçimde depolanarak raporlanırsa ve bu raporu yetkisi olan bir yönetici ciddiye alırsa, verileri ortaya çıkaran olayların akışı değiştirilerek sonuca etkisi kontrol edilebilir. Yani hayata yön verilebilir… İş Zekası; hayata yön vermeye ve işinizin daha kaliteli olmasını sağlamaya yardımcı olur. İster köşedeki […]